INFODENT - školiace stredisko

Ponuka školení

zoznam všetkých školení

Názov školenia: Kovokeramika VITA VM13 - majstrovský kurz
Zameranie: Zubní technici
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: z.t.Renato Carretti, Švajčiarsko
Počet účastníkov: max. 10 účastníkov
Dĺžka trvania: 2 dni
Cena: Bude určena v krátkej dobe
Kredity: 15 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

  Náplň školenia:
Predmetom kurzu je zhotovenie 2 zubov (horných jednotiek), pričom jeden zo zubov je zhotovený podľa živej predlohy - zub niektorého z účastníkov kurzu. Rôznym vrstvením opáknych, translucentných a transparentných hmôt sa pritom dosahuje mladistvého alebo staršieho vzhľadu zubu. Súčasne sa prezentuje použitie širokej škály efektných hmôt sady PROFESSIONAL KIT ako aj hmôt AKZENT a INTERNO na vytváranie rôznych “chameleón” efektov, škvŕn, prasklín a drobných anomálii, ktoré umožnia lepšie začleniť rekonštrukciu.  
Účastníci sa zaoberajú správnym výberom a kontrolou výsledného odtieňa pomocou prístroja na meranie farieb VITA Easyshade Compact ako aj prácou so vzorníkom 3D-MASTER a vzorníkov sady PROFESSIONAL KIT, čo je zvlášť dôležité u vysoko estitických prác, ktoré je možné bez problémov začleniť do prirodzeného zuboradia. Významným estetickým prvkom pri kovokeramických prácach je používanie hmôt MARGIN (alebo Schultermassen), ktoré zamedzujú vytváraniu šedých tieňov a sfarbovaniu gigívy. Ich použitie však nie je možné všade a dajú sa spracovať viacerými spôsobmi. Účastníci sa ďalej oboznámia s nanášaním opakeru pomocou systému SPRAY-ON, ukladaním efektných hmôt sady PRPFESSIONAL KIT, podfarbovacích hmôt VITA INTERNO a VITA AKZENT,
Účastník sa môže rozhodnúť či bude pracovať s keramikou VM13 alebo VMK Master.
!!! Dôležitá poznámka: v cene školenia nie sú modely. Každému účastníkovi zašleme sadrové modely zuboradia ktoré je potrebné dorobiť (osadiť čapy, vyliať podstavu, rozseparovať, obrúsiť atď.) a zhotoviť si konštrukcie. V prípade záujmu si modely môže účastník zakúpiť u nás o čom nás musí dopredu informovať. Cena za všetky štyri konštrukcie je 60,-  €

 

     

zobraziť všetky