INFODENT - školiace stredisko

Výpredaj prístrojov

Vzhľadom na našu snahu prezentovať najmodernejšiu technológiu, prístroje ktoré sú vývojovo staršie ale stále plne funkčné odpredávame za výhodných podmienok.

Momentálne nie sú k dispozícií na odpredaj žiadne prístroje.