INFODENT - školiace stredisko

Ponuka školení

zoznam všetkých školení

Názov školenia: Moderná endodoncia; Jednonástrojová endodoncia s nástrojmi WaveOne
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Michal Alexejenko
Počet účastníkov: max. 12
Dĺžka trvania: 1 deň
Cena: 150,- €
Kredity:
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.
 

 

1-dňové praktické školenie pre zubných lekárov. Školenie pozostáva          z úvodnej prednášky a praktickej časti. Náplňou úvodnej prednášky je preparácia prístupovej kavity, vyplachovacie roztoky, tvarovanie a čistenie koreňových kanálikov, použitie nástrojov WaveOne, Protaper, PathFile, koreňové výplňové hmoty, apexlokátor, použitie ultrazvuku v endodoncii, špecializované endodontické motory. Súčasťou prednášky je aj predvedenie  strojovej preparácie koreňových kanálikov pod mikroskopom s projekciou na plátno a prezentácia praktických skúseností a množstva zaujímavých prípadov z ambulancie prednášateľa.

V praktickej časti si každý účastník na modeloch resp. extrahovaných zuboch prakticky vyskúša prácu s nástrojmi WaveOne využívajúcimi reciprokačný pohyb a plnenie koreňových kanálikov obturátormi Thermafil.


Dôležitý pokyn: Na školenie si účastník musí priniesť extrahovaný zub        s vypreparovanou prístupovou kavitou.

 

 

    Každý účastník obdrží sadu nástrojov WaveOne a pomôcok v celkovej  cene cca. 60,- €, ktorú použije v praktickej časti.

zobraziť všetky