INFODENT - školiace stredisko

Ponuka školení

zoznam všetkých školení

Názov školenia: Model management
Zameranie: Zubní technici
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: Mgr.Andrej Lukáš
Počet účastníkov: Max. 10
Dĺžka trvania: 1 deň
Cena: 90,- €
Kredity: 8 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny. 

  Náplň školenia:
Predmetom školenia je výroba presného deleného modelu, jeho anyláza a úprava takým spôsobom, aby bolo možné zhotoviť fixnú prácu bez predčasných kontaktov a potreby dobrusovania v ústach pacienta. Model management je systematický postup, ktorý umožňuje eliminovať expanziu sadry a zohľadňuje prenos dát z priestorovo flexibilného žuvacieho aparátu pacienta na sadrové modely. Každý účastník na školení dostate odtlačok hornej a dolnej čeľuste a zhryzový registrát. Následne si vyleje odtlačky a pomocou systému Giroform zhotoví delené modely hornej a dolnej čeľuste. Systém Giroform umožňuje veľmi rýchlu a presnú výrobu deleného modelu pričom eliminuje expanziu sadry. Ďalším krokom je správne zasadrovanie modelov do artikulátora s použitím zhryzového registrátu. Analýzou modelov v artikulátore sa odstránia predčasné kontakty a nastaví sa správna výška oklúzie. Výsledkom je presný model umožňujúci zhotoviť fixnú prácu s minimálnou potrebou doartikulovania v ústach pacienta. Účastníci si vyskúšajú prácu so systémom Giroform a artikulátormi Artex a Protar.
     

zobraziť všetky