INFODENT - školiace stredisko

Ponuka školení

zoznam všetkých školení

Názov školenia: Celokeramické fazety
Zameranie: Zubní technici
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: Mgr.Andrej Lukáš
Počet účastníkov: max. 8
Dĺžka trvania: 2 dni
Cena: 199,- €
Kredity: 16 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

 

2-dňový praktický kurz pre zubných technikov. Predmetom kurzu je zhotovenie keramických faziet vo frontálnom úseku na nepreparované zuby (Nonprepveneer) technikou vrstvenia na ohňovzdorný pahýľ. Predmetom školenia je celý postup od určenia farby cez posúdenie estetických a funkčných kritérií, zhotovenie modelu s ohňovzdornými pahýľmi, nanášanie keramických hmôt po glazúrovanie a prípravu na adhezívne cementovanie.
Na školení bude použitý keramický systém VITA VM13.

 

     
     

zobraziť všetky