INFODENT - školiace stredisko

Ponuka školení

zoznam všetkých školení

Názov školenia: Tvárový oblúk a individuálny artikulátor
Zameranie: Zubní lekári a zubní technici
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: Pavel Metelka, DiS.
Počet účastníkov: 10 účastníkov
Dĺžka trvania: 1 deň
Cena: 150 €
Kredity: len zubní technici 8 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

 

  Náplň školenia:
Náplňou školenia je prezentovať problematiku prenosu individuálnych dát lebky a žuvacieho aparátu pacienta do artikulačného prístroja a ich využitie v praxi. Úvodná prednáška sa zaoberá základnými pojmami z gnatológie, popisom artikulačných prístrojov (arcon vs. non-arcon, priemerný vs. individuálny) použitím tvárového oblúka a artikulátora pri ošetreniach konvenčne alebo CAD/CAM postupom fixnou alebo snímacou náhradou.
V praktickej časti si každý účastník vyskúša prácu s tvárovým oblúkom a artikulátorom. Pracovať môžu na fantómových hlavách alebo účastníci kurzu vzájomne medzi sebou (zároveň tak majú možnosť vyskúšať si pozíciu pacienta aj ošetrujúceho). Na školení je prakticky prezentovaný celý postup od zaregistrovania dát pacienta, až po zasadrovanie modelov a odčítanie individuálnych hodnôt pacienta v artikulátore. Prípadné nejasnosti môžu účastníci prediskutovať so školiteľom. Na školení sa zároveň prezentuje koncept Model managementu na odstránenie predčasných kontaktov a artikulačných prekážok ako aj využitie artikulátora pri CAD/CAM výrobe protetických náhrad a použitie rôznych pomôcok na klasické stavanie celkových protéz.
     

zobraziť všetky