INFODENT - školiace stredisko

Ponuka školení

zoznam všetkých školení

Názov školenia: Koferdam rýchlo a jednoducho
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Rudolf Novotný
Počet účastníkov: 10 účastníkov
Dĺžka trvania: 1/2 dňa
Cena: 150,- €
Kredity: 0 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

  Náplň školenia:
Účastníci sa oboznámia s použitím koferdamu pri rôznych typoch ošetrenia: adhezívne techniky, endodoncia, subgingiválne rekonštrukcie, ako pri práci s koferdamom použiť držiak rtg filmu, odsávačku a pod. Účastníci ďalej dostanú informáciu o potrebnom inštrumentáriu: aké typy spôn existujú a ktoré sú naozaj potrebné (jednooblúkové dvojoblúkové; s retenčným účinkom, s retrakčným účinkom; bezkrídlové, s krídelkami) aké existujú izolačné blany, napínacie rámy a ďalšie inštrumentárium. Po úvodnej prednáške školiteľ prakticky predvedie prácu s koferdamom a rôzne techniky násadzania a fixovania koferdamu, tak aby účinne izoloval, neprekážal pri ošetrení a nezabral lekárovi veľa času. Následne si každý účastník prácu s koferdamom prakticky vyskúša na fantómových hlavách. Účastník školenia si v praktickej časti môže vysúšať rôzne typy spôn, izolačných blán a napínacích rámov. Účastníci si môžu vyskúšať prásu s klasickým koferdamom (rámik + blana) aj s anatomicky tvarovaným koferdamom (napr. OptiDam)
     

zobraziť všetky