INFODENT - školiace stredisko

Ponuka školení

zoznam všetkých školení

Názov školenia: Protetika II: Preparácia a úprava koreňa zubu pod axiálny zásuvný spoj
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Miroslav Jandzík
Počet účastníkov: 8 účastníkov
Dĺžka trvania: 1 deň
Cena: 350,- €
Kredity: 0 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

  Náplň školenia:
Náplňou školenia je oboznámiť účastníkov s problematikou preparácie na koreňovú inlay pre axiálny zásuvný spoj, s cieľmi a možnosťami ošetrenia axiálnymi zásuvnými spojmi a hybridnou protézou ako aj zásadami správnej starostlivosti o zásuvné spoje. V úvodnej prednáške sa účastníci oboznámia s predpokladmi a podmienkami tohto typu ošetrenia, odporúčaným postupom preparácie krok za krokom, potrebným inštrumentáriom ako aj dokončením ošetrenia (skúška, cementovanie, zhotovenie hybridnej protézy). Ďalej sa prednáška zaoberá neskoršou rebazáciou protézy, údržbou zásuvných spojov a správnym čistením zo strany pacienta. Súčasťou prednášky je aj prezentácia množstva vlastných prác s poukázaním na niektoré detaily práce. V praktickej časti si účastníci na modeloch reprezentujúcich stav po ukončení endodontického ošetrenia prakticky vyskúšajú dekapitáciu, preparáciu na koreňovú inlay s kalibráciou koreňového kanálika pre čap na odtláčanie a zhotovenie odtlačku preparácie v individuálnej odtlačkovej lyžici. Slúžia k tomu 4 pracoviská s fantómovými hlavami a dentálnymi simulátormi.
 
Každý účastník obdrží sadu nástrojov, ktorú použije v praktickej časti a ktorá mu po skončení školenia zostáva. Sada obsahuje nasledovné nástroje: 2x valec diamantový, diamantový kuželovitý vrták na úpravu okraja koreňa, kalibračný vrták ALPHADENT žltý, čapy na odtláčanie, vypáliteľné čapy, LENTULO, individuálna odtlačková lyžica. Sadu zostavil pre potreby školenia MUDr.Jandzík

 

zobraziť všetky