INFODENT - školiace stredisko

Ponuka školení

zoznam všetkých školení

Názov školenia: Protetika I: Protetická preparácia na schodík; brúsenie, odtláčanie, ochranné korunky
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: MUDr.Miroslav Jandzík
Počet účastníkov: 8 účastníkov
Dĺžka trvania: 1 deň
Cena: 350,- €
Kredity: 0 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.

  Náplň školenia:
Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s problematikou preparácie pilierov na schodík, ktorá sa v súčasnosti vyžaduje pre väčšinu prípadovov ošetrenia fixnou náhradou. Nové materiály a technológie zhotovenia fixných náhrad (napr. VITA In-Ceram alebo použitie “schultermassen” pri kovokeramike) poskytujú obrovské možnosti dokonalej estetiky, naproti tomu však zvyšujú nároky na presnosť vo všetkých fázach ošetrenia. Nakoľko teoreticky je celý problém väčšine zubných lekárov dobre známy, hlavný dôraz sa kladie na praktickú časť, ktorá lepšie odhalí parciálne problémy pri preparácii a odtláčaní. Účastníci si prakticky odskúšajú brúsenie, zavedenie retrakčnej nite, odtláčanie rôznymi technikami a zhotovenie ochrannej korunky razidlovou metódou. Malý počet účastníkov umožňuje celý seminár viesť v podobe diskusie, pri ktorej prednášajúci teoreticky aj prakticky prezentuje svoje skúsenosti a konfrontuje ich so skúsenosťami a poznatkami účastníkov školenia. Každý účastník si po teoretickej časti môže preparáciu, odtláčanie aj zhotovenie ochrannej korunky prakticky vyskúšať na fantómových hlavách. K tomu slúžia 4 pracoviská s fantómovými hlavami.
 
Každý účastník obdrží sadu vrtákov, ktorú použije v praktickej časti a ktorá mu po skončení školenia zostáva. Sada obsahuje nasledovné vrtáky: gulička, kalibračný vrták, “palcát” (na žuvacie plôšky) 2 x špička (väčšia, menšia), torpédo, valec zaoblený, plamienok, valec hranatý. Sadu zostavil pre potreby školenia MUDr.Jandzík

 

zobraziť všetky