INFODENT - školiace stredisko

Ponuka školení

zoznam všetkých školení

Názov školenia: Endodoncia II: Reendodontická terapia
Zameranie: Zubní lekári
Charakter: Praktické školenie
Školiteľ: Pozvaný špecialista
Počet účastníkov: 8
Dĺžka trvania: 1 deň
Cena: 400,- €
Kredity: 0 kreditov
Najbližšie termíny: Školenie nemá momentálne vypísané termíny.
  Náplň školenia:
Školenie je určené pre lekárov špecializujúcich sa na endododonciu a je zamerané na riešenie rôznych komplikácii, ktoré sa môžu vyskytnúť počas endodontického ošetrenia alebo po ošetrení.
Teoretická časť
Plán opakovanej liečby
- extrakcia/implant?
- ortográdna liečba?
- retrográdna liečba?
Výhody zväčšenia – lupy/mikroskop
Odstránenie rôznych typov koruniek
Odstránenie rôznych typov čapov
- liateho čapu (použitie systému na odstraňovanie čapov),
- odstránenie aktívneho čapu – šrúba,
- odstránenie čapu zo sklenených vlákien,
Odstránenie starého vyplňového materiálu:
- gutaperča
- rôzne typy cementov
- strieborné čapy
- pasty
- použitie rozpúšťadla – kde, kedy, ako
Odstránenie zalomených inštrumentov
- špeciálne ultrazvukové koncovky, IRS systém
Opravy perforácií v stene koreňového kanála
Uvedené postupy budú demonštrované bohatou foto a video dokumentáciou zhotovenou pod mikroskopom.
Praktická časť:
Každý účastník dostane k dispozícii extrahovaný zub vyplnený rôznymi typmi výplňových materiálov, na ktorých má možnosť vyskúšať si odstránenie starých koreňových výplní s použitím systémom reendo Protaper, možnosť vyskúšať si prácu pod mikroskopom, použitie materiálu Pro root MTA na opravu perforácií.
     

zobraziť všetky